------------- MAIN ----------------- -->

1990’ların ortalarında sürdürülebilirlik uzmanı John Elkington’un geliştirdiği TBL hem gezegeni hem insanları hem de işletme kârlılığını dikkate alan bir hesaplama yöntem ve stratejisidir. Sistem; klasik kâr, yatırım getirisi ve hissedar değeri hesaplamalarının ötesine geçerek, çevre ve sosyal boyutu da kapsar.