------------- MAIN ----------------- -->

İşletmelerin ürettikleri, sattıkları veya satın aldıkları ürünlerin çevresel etkileri konusunda sorumluluk almaları. Bu süreç, kullanım ömrü sonu dahil olmak üzere ürünün yaşam döngüsünün tüm aşamalarını içerir.