------------- MAIN ----------------- -->

Tarımda ve politika oluşturma süreçlerinde sosyokültürel, ekonomik ve ekolojik süreçleri bütün halinde ele alan yönetim sürecidir.