Bu kampanya Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.05.2019 tarihli ve 404536993-255.01.02-E.5160 sayılı izni ile 10.06.2019(00:01)-31.07.2019(23:59) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.


Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde Baymak marka klima satın alıp, kurulumunu Baymak yetkili servislere yaptıranlara, yetkili servisler tarafından verilecek olan hizmet formundaki hizmet numarasını BAYMAK anahtar kelimesi ile birlikte aralarında bir boşluk bırakarak 2322 nolu kampanya hattına tüm GSM operatörlerinden kısa mesajla göndererek veya www.baymak.com.tr (ücretsiz) internet adresine giriş yapıp kayıt formuna telefon ve hizmet form numarası bilgilerini dolduran katılımcılara hak ettiği kadar çekiliş hakkı verilecektir.(Hizmet formundaki her bir klima kurulumu için bir çekiliş hakkı verilecektir.)


Kampanyaya katılım 1 SMS bedeli (Kısa Mesaj) olarak (KDV ve ÖİV dahil) Türk Telekom Mobil ve Vodafone için 0,65 TL, Turkcell için 0,85 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Teyit için geri dönüş veya benzeri amaçlarla düzenleyiciden kaynaklanan sorunlar nedeniyle katılımcıdan ayrıca ücret talep edilmeyecektir.


Gsm operatörlerinin kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikler müşteriye yansıtılacaktır.


Çekilişte 25 kişi 9.899,00 TL değerinde Apple iPhone XS 64 GB Cep Telefonu (Hat+Kart Hariç) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ve verilen ikramiyenin özellik ve renkleri farklılık gösterebilir. Çekiliş 21.08.2019 tarihinde, saat 11.00’da Yeni Markera Çekiliş Org. ve Promo. Hiz. Tic.Ltd.Şti. Kuştepe Mah. Mesut Cemil Sk. No:30 D:1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan konferans salonunda noter huzurunda, isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler 23.08.2019 tarihli Posta gazetesi Türkiye baskısında duyurulacaktır.


Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Asil talihliler, ikramiye teslimi için en geç 07.09.2019 tarihine kadar, yedek talihliler ise, ikramiye teslimi için en geç 22.09.2019 tarihine kadar hizmet formu ve kimlikleri ile Yeni Markera Çekiliş Org. ve Promo. Hiz. Tic.Ltd.Şti.’ ye başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar gerekli belgeleri ile başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş. ve Yeni Markera Çekiliş Org. Ve Pro. Hiz. Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.


Mükerrer hizmet form numarası gönderimleri elenecek ve ilk gönderilen numara geçerli kabul edilecektir. İkramiye tesliminde Baymak yetkili servisleri tarafından verilecek hizmet formlarının ibrazı zorunludur. Hizmet formalarının okunabilir bir şekilde saklanması katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.


Katılım sırasında bildirilen bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcıların sorumluluğundadır. Yanlış beyan edilen bilgiler nedeniyle Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş. sorumlu tutulamaz.


KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye, hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında 0212 266 54 04 nolu Markera Kampanya Danışma Hattı’ndan ulaşabilirsiniz. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Şirketimiz Baymak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Baymak A.Ş.”) olarak tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.  İşbu metinle, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak bahsedilecektir.) uyarınca veri işleme faaliyetlerimiz ve bu mevzuatta belirtilen birtakım tanımlar ve veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:


• “Kişisel veri” : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,


• “Kişisel verilerin işlenmesi” : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,


• “Veri işleyen” : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,


• “Veri kayıt sistemi”: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,


• “Veri sorumlusu”: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kanun kapsamında şirketimiz Baymak A.Ş. “veri sorumlusu” olarak addedilmektedir.


Baymak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “ Baymak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş Klima Montaj Kampanyası Aydınlatma Metni”ile sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz: 


Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.


• Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Toplanan Kişisel Verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarına uygun olarak;

• Katılım gösterdiğiniz kampanyanın Kampanya Katılım Koşullarında (Kampanya web sitesinde yer almaktadır. www.baymak.com.tr) belirtilen gereklerinin yerine getirilebilmesi ve kampanyanın yönetimi ve kurgulanması,

• Katılım gösterdiğiniz kampanya kapsamında hak kazandığınız promosyonların mal ve/veya hizmet olarak tedarik edilmesi,

• Kampanya ile ilgili yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve iş birimlerimiz tarafından ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Kampanyalar ile ilgili verimlilik ve katile denetimi yapılabilmesi,

• Kampanya ve tüketiciler ile ilişkiler kapsamında Baymak A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini,


Açık rızanızı sağlamanız durumunda ise;


• Size ve ilgi alanlarınıza özel reklam, promosyon, kampanya ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası amacıyla, gerekli analiz ve raporlama faaliyetleri dahil olmak üzere Baymak A.Ş. iş birimleri tarafından ilgili süreçlerin yürütülmesi,

• Baymak A.Ş. ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve sunulması,

• Baymak A.Ş. ürünlerinden aldığınız/alacağınız bir ürüne ilişkin olarak sizlerle iletişim kurulabilmesi,

• İzin sağlamış olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama, promosyon, hediye gönderimi ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi,

• Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi, pazar araştırması faaliyetleri ile hedef müşteri kitlesinin belirlenmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.


• Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı


Toplanan Kişisel Verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dışında üçüncü şahıslara aktarılmayacak, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel Verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlara uygun olarak işleme faaliyetleri ve açık rızanızın olması durumunda açık rızanızı vermiş olduğunuz pazarlama ve analiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Baymak A.Ş.’nin yurtiçindeki ve yurtdışındaki iştiraklerine, çözüm ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına, kampanyalar çerçevesinde mal/hizmet tedarik ettiği anlaşmalı gerçek veya tüzel kişilere, ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.


• Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Baymak A.Ş. tarafından toplanan kişisel verileriniz kampanya katılım formu aracılığıyla elektronik ve yazılı toplama yöntemi ile toplanacaktır ve KVKK’nın 5(2) maddesine dayalı olarak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması ve veri sorumlusu olarak Baymak A.Ş.’nin meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, ve açık rızanızın olması durumunda KVKK’nın 5(1) maddesi uyarınca açık rızanızı gerektiren amaçlara yönelik olarak da açık rızaya ilişkin hukuki şarta dayalı olarak işlenecektir.


• KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

6689 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri paylaşımında bulunan ilgili kişilerin hakları düzenlenmiştir. Bu çerçevede şirketimize başvurarak;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• 6689 Sayılı Kanun’un “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Yukarıdaki 5. ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sıralanan ve KVKK madde 11’de belirtilen haklarına yönelik taleplerinizi merkez3@baymak.com.tr adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Baymak A.Ş.’ye iletebilirsiniz. Baymak A.Ş., gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinde ücret talep etme hakkı saklıdır.

iPhone XS Çekiliş Kampanyası

Değerli tüketicimiz kampanya süremiz dolmuştur.DESTEK HATTI

sticky-logo