------------- MAIN ----------------- -->

Ekolojik Ekonomi - Sürdürülebilirlik

Ekosistemin sınırlı taşıma kapasitesi ve kendini yenileme gücüne bağlı dayanma noktalarını veya eşik değerleri analiz eden ve çevre ekonomisinin de ötesinde, yaşama dair her şeyi odak noktası alan yaklaşımdır.