------------- MAIN ----------------- -->

Uzun bir zaman dilimi boyunca küresel veya lokal ölçekte yaşanan hava durumu değişimlerine verilen isim. 20.yüzyılın ortasından itibaren insan kaynaklı küresel ısınmanın yol açtığı hava durumu değişimlerini anlatmak için kullanılır.