------------- MAIN ----------------- -->

Bir emisyon ticareti programı dahilinde bir şirketin bir ton CO2 eşdeğeri emisyon salmasına izin verdiği kabul edilen, ticareti yapılabilir herhangi bir sertifika veya izin için kullanılan genel bir terimdir. Bu, CO2 veya diğer sera gazlarından herhangi birini kapsar.

DESTEK HATTI

sticky-logo