------------- MAIN ----------------- -->
Tüketicilerin bireysel mülkiyete sahip olmak yerine ürün veya hizmetlere erişimi paylaştıkları bir sistem.