TERİMLER SÖZLÜĞÜ

KOMBİLER

ERP (enerji performans yönetmeliği) yönetmeliğinde cihazların anlık değil sezonsal (mevsimsel) ortalaması alınarak beyan edilen verim değeridir.

Premix brülörlü kombilerdeki soğuk kapak teknolojisidir. Kapakta izolatör görevi görerek ısının dışarı çıkması engellenir. Bu teknolojiye sahip kombilerde ısı kayıpları önlenerek daha fazla tasarruf sağlanır.

Kombilerde brülörde gerçekleşen yanma sonucu ortaya çıkan ısının suya aktarımını sağlayan, yani ısı transferini sağlayan parçadır.

Kombilerin boyutlarının minimize edilmesidir. Yerden tasarruf sağlayan aygıtlardır.

ERP yönetmeliğinde cihazların atık gazlarındaki emisyon değerlerini sınırlandırmakta olup, bu sınır değerlerinin içinde çalışmasına uygunluk vermektedir.

Ön karışım işlemi olup yanma öncesinde doğalgaz yakıtı ile oksijenin ideal oranlarda önden karışarak harmanlanma işlemidir.

Ön karışımlı yanma odasına sahip olup baca gazındaki ısıdan dönüş suyuna ön ısıtmada istifade ederek yakıt tasarrufu sağlayan premix teknolojili kombilerdir.

İlave bir ısı değiştirici-eşanjör ile baca gazındaki ısıdan dönüş suyuna ön ısıtmada istifade ederek yakıt tasarrufu sağlayan kombilerdir.

BAYMAK DUOTEC COMPACT TAM YOĞUŞMALI KOMBİ

BAYMAK DUOTEC COMPACT TAM YOĞUŞMALI KOMBİ

Model

DUOTEC COMPACT 24 / DUOTEC COMPACT 30

RADYATÖRLER

Çelik panel radyatörlerin kalınlık tipleridir.

Panel radyatörlerin test edildiği TSEN standardıdır.

MERKEZİ SİSTEMLER

Kazan içerisinde yer alan ve ısı transferini sağlayan eşanjörün yapısının, yüksek iletken, korozyona karşı koruma sağlayan, daha uzun ömürlü ve verimli olan Al-Mg-Si alaşımlı olmasıdır.

Yanma için gerekli olan havanın ortamdan alındığı yanma sonucu ortaya çıkan atık gazın çelik baca yardımı ile dışarıya atılması şeklinde çalışan kazanlara verilen addır.

Bacalı kazandan farklı olarak yanma için gerekli olan havanın dışardan alındığı yanma sonucu ortaya çıkan atık gazın yine aynı baca üzerinden dışarıya atılması yöntemi ile çalışan kazanlara verilen addır.

Karşı basınçlı kazanlar olarak da bilinmektedirler. Brülorün yanması sonucu oluşan alevin yanma odasının karşı cephesine çarpıp geri dönerek ve yanma odasında bulunan yanmamış gazların da yanması prensibi ile çalışır.

Bir sistemi besleyen kaskad sistemli kazanların yönetim ve otomasyonunu sağlayan kontrol panelleridir.

Birden fazla kazanın ısıtma sistemine bağlanarak otomasyon panosu yardımı ile yönetilmesine kaskad sistemler denir.

Üç geçişli kazanların kazan gövdesi içerisinde bulunan özel su dağıtım sacı ve separatörü sayesinde tesisattan dönen soğuk suyun ilk olarak kazanın en sıcak bölgesi olan kazanın ön tarafına yönlendirilerek suyun ön ısıtması sağlanmış şekilde suyun kazanın arka bölgesine yönlendirilmesidir. Bu sayede kısmen daha soğuk olan arka bölgede yoğuşma oluşmasının önüne geçilerek kazanın düşük sıcaklıkta çalışması sağlanmış olur.

Brülorün yanması sonucu ortaya çıkan alevin yanma odasından geçerek birinci geçişi yaptığı ikinci geçiş borusu ile ısı transferinin arttığı ve kazan duman borularında geçerek 3 tam geçişi sağladığı kazanlardır.

BAYMAK LECTUS DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN

BAYMAK LECTUS DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN

Model

LECTUS 65 / LECTUS 90 / LECTUS 115

KLİMALAR

ELEGANT PLUS UV DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA

ELEGANT PLUS UV DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA

Model

ELEGANT PLUS UV 09 / ELEGANT PLUS UV 12 /
ELEGANT PLUS UV 18 / ELEGANT PLUS UV 24

BTU (British Thermal Unit), bir enerji birimidir. Bir libre (453,6 gr) suyun sıcaklığını 63 °F’den 64 °F’ye çıkarmak için gerekli enerji miktarını gösterir. Bu tanım, sıcaklık değişimlerinin 1 atmosferlik basınç altında ölçümleri şartında geçerlidir. BTU, soğutma enerjisi birimi olarak kullanılır. BTU/h şeklindeki birim, klimanın 1 saatte ortamdan aldığı ya da ortama verdiği enerji miktarını ifade etmektedir. BTU değeri, klimanın kapasitesi yani ne kadarlık bir alanda, ne koşullar altında çalışabileceği konusunda fikir verir. Genel olarak, bu değerin yüksekliği, yüksek bir ısıtma ve soğutma kapasitesi anlamını taşır. Yüksek ısıtma/soğutma kapasitesi ise, birim zamanda daha fazla miktarda havayı ısıtmak ya da soğutmak anlamına gelmektedir.

Elektriksel bir güç dönüştürme elemanı olarak tanımlanabilen inverter, güç dönüştürücü ya da evirici olarak da adlandırılmaktadır. Eski standart cihazlar on-off veya farklı bir deyişle dur-kalk teknolojisi ile çalışırken, inverter teknolojili cihazlar sürekli çalışmayı hedefler. Ancak sürekli çalışırken, kompresördeki devir sayısı ihtiyaca göre cihaz tarafından otomatik olarak artırılıp, azaltılabilir yani devir sayısı eski tip cihazlar gibi sabit değil, değişkendir. Bu da bize düşük tüketimler sırasında çok daha az elektrik enerjisi harcamamızı dolayısıyla faturalarda tasarruf imkânı sağlar.

“İnverter A++” ifadesi ilgili ürünün son teknolojili, yüksek verimli ve devir sayısı ihtiyaca göre otomatik olarak ayarlanabilen kompresöre sahip olduğunu, bunun yanında elde edilen verim değerinin A++ olarak tanımlanan enerji verimlilik sınıfına denk geldiğini ifade etmektedir.

Kelime anlamı olarak “Tekli ve Ayrı” anlamına gelen “Mono Split” ifadesi; klima sektöründe tek dış ünite ile tek iç ünitenin kontrol edilebildiği, birebir klima dediğimiz, duvar, salon, kaset, kanal, yer/tavan vb. tip klimları kapsayan klima çeşitlerini ifade eder.

Kelime anlamı olarak “Çoklu ancak ayrı ayrı” anlamına gelen “Multi Split” ifadesi; klima sektöründe tek bir dış ünite ile birden fazla iç ünitenin kontrol edilebildiği, farklı lokasyonlarda aynı anda ya da ayrı ayrı iklimlendirme çözümü sunabilen klimaları ifade etmektedir. Genel olarak tek bir dış ünite kullanarak ekonomik bir çözüm üretmesi, yapıların dış cephelerinde minimum alan işgal ederek mimari çözüm sunması ve enerji verimliliğinin yüksek olması bu teknolojinin tercih edilme sebeplerinden en önemlileridir. Bu cihazlar düşük sıcaklıklarda ısıtma, yüksek sıcaklarda soğutma yaparak tüketicilerin her mevsim ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahiptir.

Soğutma makineleri çevrim prensibi ile çalışırlar ve soğutma çevrimlerinde kullanılan ve ısıyı taşıyan akışkanlara soğutucu akışkan (soğutkan) denir. Soğutucu akışkanlar soğutma, havalandırma ve ısı pompası sistemlerinde istenilen bölgeden ısıyı absorbe ederek dış ortama veya diğer bir ortama taşınım ve iletim yoluyla geçirirler. R32 ifadesi; son yıllarda kullanımı daha da yaygınlaşan, Difluoromethane ya da daha kısa isimlendirmelerde HFC-32 ve R-32 olarak yer alan yeni nesil soğutucu akışkanı ifade eder. Bu soğutucu akışkanların bileşenlerinde hidrojen, flor ve karbon bulunmaktadır. R32 soğutucu akışkanın ozon tabakası üzerinde tahrip edici etkisi yoktur. Benzer akışkanlara(R-410A, R407C ve R134A) göre küresel ısınma potansiyeli oldukça düşüktür. Günümüzde sıklıkla kullanılan R410A soğutucu akışkanının sahip olduğu küresel ısınma potansiyelinin (GWP) üçte birine sahiptir. Üstelik R32 tek bileşenli bir soğutucu akışkan olduğundan geri dönüşümü de kolaydır. Günümüzde küresel ısınma potansiyeli (GWP) düşük olan alternatif soğutucu akışkan arayışları sonucunda ulaşılmış en etkin soğutucu akışkan olduğu söylenebilir. Klima sektöründe yaygın olarak kullanılan R410A ya da diğer soğutucu akışkanlara göre avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir. Ozon Tabakasına zarar vermez (ODP=0) Küresel Isınma Potansiyeli GWP=675’dir. R410A’ya göre daha az küresel ısınma etkisine (LCCP) sahiptir. R410A’ya göre daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir. Diğer soğutucu akışkanlara göre daha az soğutucu akışkan kullanımı mümkündür. Daha kompakt tasarım mümkündür. Düşük yanıcılık özelliğinden dolayı birçok uygulamada güvenli kullanım sağlar. R410A’nın bir bileşeni olduğu için R32 üretim kapasitesi mevcuttur. Tek bileşenli bir akışkan olduğu için geri dönüşümü ve yeniden kullanımı kolaydır. Gelişmekte olan ülkeler için ekonomiktir.

ISI POMPALARI

COP değeri ısı pompasına dair performans katsayısıdır.Bu değer ısı pompasının ısıtma gücünün elektrik gücüne oranıdır.Bu oran ne kadar yüksek ise ısı pompasının o kadar enerji tasarruflu olduğu anlamına gelmektedir.

DC Inverter teknolojisinin esası besleme gücünün frekansının değiştirilmesi ile ısı pompası kompresörünün hızının değiştirerek istenilen kapasitede çalışmasını sağlamaktır. Isı pompası çalıştığı süre içerisine herzaman tam kapasite çalışmak yerine gerekli olan kapasiteyi karşılayacağından daha fazla elektrik tasarrufu sağlanmaktadır.

Split model ısı pompasının özelliği soğutucu gaz ünitesinin ve su çevrimi (hidroblok) ünitesinin ayrı olmasıdır. İki ünite arası bağlantı bakır boru tesisatı ile sonradan yapılmaktadır. Monoblok modellerde ise soğutucu gaz ünitesi ve hidroblok ünite yekpare tek bir gövde halinde birleşmiş şekildedir.

Baymak havuz ısı pompalarında titanyum eşanjörü bulunmaktadır.Titanyum ısı eşanjörleri havuz suyunun klorlu veya ozonlu olması nedeni ile olabilecek korozyona karşı dayanıklıdır. Bu sayede Baymak ısı pompaları direk olarak havuz suyu boru tesisatına bağlanabilir.

GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ SİSTEMLERİ

Güneş kollektörlerinin güneş ışınlarından gelen radyasyon enerjisinin plakaya aktarması için bakır ve alüminyum üzerine titanyum nitritoksit kaplanmış selektif soğurucu yüzey kullanılır.Bu yüzey sayesinde güneşten gelen radyasyon güneşten gelen radyasyon ısısını maksimum oranda plakaya aktarır ve verimi düşüren yansıma kayıpları minimize edilir.

Galvaniz alt örtü sayesinde güneş kollektörünün alt ve yan yüzeyleri darbelere karşı korunmaktadır.

Bakır borular ve soğurucu yüzey arasında lazer kaynak ile birleştirme yapılmıştır.Bu özel kaynak yöntemi ile soğurucu yüzeyde herhangi bir zarar olmadan birleştirme yapılabilmektedir. Bu düzgün kaynak yöntemi ile kollektör verimi artmaktadır.

Düşük demirli temperli Sandy desenli cam gelen güneş ışınlarının yansımasını minimize eden özel üretim bir cam çeşitidir. Işınların maksimum düzeyde kolektörün içine girmesini sağlar. Bu sayede kolektörden %95'e kadar verim artışı sağlanabilir.

Baymak güneş kollektörlerinin X ve XL olmak üzere 2 tipi ayrı modeli mevcuttur.X modelinin brüt alanı 1.98m2, XL modelin brüt alanı ise 2,47m2 dir. Yani görüldüğü gibi ürünlerimiz X model için 2m2 ve XL model için 2,5m2 ye yakın alanları mevcuttur.

GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ PAKET SİSTEMLERİ

Galvaniz kaplama ayakları ile paket tipi güneş kollektörleri sağlam bir şekilde montaj yapılabilir.

Aquasolar Güneş kollektör depoları içine konulan Mg anot ile depo içindeki emaye yüzeyin 2 yıla kadar delinmeden kalması sağlanır. 2 yıl süresinde Mg anottaki Mg elementi emaye yüzey ile elektrolizi sayesinde emaye yüzeydeki delinme engellenir. Bu sayede Güneş kollektör deposu korozyona karşı korunur.

AQUA SOLAR PAKET SİSTEMLERİ

AQUA SOLAR PAKET SİSTEMLERİ

Model

1K 160LT / 1K 200LT / 2K 200LT / 2K 300LT

TERMOSİFONLAR

Termosifonlar suyu istenen sıcaklığa ısıtan ve bu sıcaklıkta depolamayı hedefleyen cihazlardır. Su ısıtma işlemini elektrik enerjisi kullanarak yapan termosifonların içinde ısıtıcı(rezistans) bulunmaktadır. Baymak termosifonların büyük bir kısmı 2000 watt elektrikli ısıtıcıya sahiptir.

Termosifonlar suyu istenen sıcaklığa ısıtan ve bu sıcaklıkta depolamayı hedefleyen cihazlardır. Su ısıtma işlemini elektrik enerjisi kullanarak yapan termosifonların içinde ısıtıcı(rezistans) bulunmaktadır. Baymak, özellikle suyun daha kısa sürede ısınmasını talep eden kullanıcılar için Jet serisi termosifonlarını geliştirmiştir. Standart termosifonlar 1800 watt, 2000 watt gücündeki ısıtıcılara sahipken, Baymak Jet serisi termosifonlar 2000 + 2000 toplam 4000 watt kapasiteye sahip ısıtıcıya sahiptir. Çift ısıtıcı sayesinde suyun ısınma süresini yaraya indiren bu özel termosifonlar istenildiği taktirde sadece tek ısıtıcıyla yani 2000 watt güç ile de çalışabilmektedir.

Lejyoner hastalığı “Legionella pneumophila” olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonudur. Bu bakterilerinin yol actığı lejyoner hastalığının, şiddetli belirtilerle seyreden zatürre ve daha hafif tipi olan pontiac ateşi olmak üzere iki şekli vardır. Lejyoner hastalığına neden olan bakteri doğal çevrede yaygın olarak mevcuttur; göller, nehirler, dere, çay v.b. akarsular gibi yüzey sularının, termal su banyoları ve çamurların normal florasında bulunur. Bakteriler yaşayabileceği uygun bir ortam buldukları takdirde hızla çoğalır. 20 ila 50 °C arasındaki ılık veya sıcak durgun suda, bakterilerin gelişmesi için uygun bir ortam sağlanmış olur. Termosifonlar evsel kullanım için tasarlanmış, içinde kullanıma hazır sıcak su depolayan cihazlardır. Bu nedenle Baymak Prizmatik termosifonlar eğer 6 gün boyunca 65°C üzerine çıkmadıysa durgun ılık sularda oluşabilen Lejyonella bakterilerini öldürebilmek ve sağlığınızı korumak için 1 defa 70°C sıcaklığa çıkıp, bu sıcaklıkta çalışır. Cihazınız kapalı dahi olsa bu fonksiyon hiçbir komut beklemeden çalışacak ve sağlığınızı güvence altına alacaktır.

Emaye, bazı inorganik oksitlerin karışımından meydana gelmiş çözeltinin metalik veya döküm yüzey üzerine tatbik edildikten sonra, bu oksitlerin erime sıcaklığında fırınlanması ile elde edilen, cam görünüşüne sahip katı bir maddedir. Termosifonlar için çelik depo iç yüzeyi ile suyun temasının engellenmesi ve suyun hijyenik olarak depolanması amacıyla kullanılan emayenin kullanım miktarı ve uygulamadaki başarı oranı son derece kritik bir öneme sahiptir. Depo iç yüzeyinde olması gereken kalınlığa erişememiş ya da homojen bir dağılım sağlayamamış bir emaye uygulamasının ürüne hiçbir katkısı olmayacağı gibi bu konularda elde edilen başarılı bir sonuç ürünün güvenle kullanımını temin edecektir.

Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınması durumunu ifade eder. Termosifonlarımızın deposu yüksek kalite çelik malzemeden üretilmiştir. Çeliğin iç yüzeyi suyun hijyenik olarak saklanabilmesi için emaye kaplama işlemine tabi tutulmuş, korozyana karşı dayanımını artırmak için Mg-Anot koruması eklenmiştir. Bu sayede ürünün korozyona karşı dayanımı en üst seviyeye çıkarılmıştır.

Termosifon ömrünü belirleyen en önemli parçalarından birisi olan magnezyum anot çubuğu, depo içerisinde oluşan yükleri (statik yükler) kendisine çekerek depo içinde oluşabilecek korozyonu engeller. Emaye ve galvaniz kaplı depolar magnezyum anot çubukları sayesinde korunmaktadır. Magnezyum anotlar depo içerisinde meydana gelen elektrolizin yardımı ile çözünerek emaye kaplamasının ihtiyacı olan bölgelere yapışır ve depo ömrünü uzatır. Ürün ömrünü yani kullanım süresini doğrudan ilgilendiren bu ekipmanın belirli periyodlarda kontrol edilmesi, tükendi ise yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Bunun için termosifonlara yılda en az 1 kere bakım yapılması gerekmektedir.

Ürünlerine yeni teknolojileri entegre etme yönündeki arge çalışmalarına çok önem veren Baymak, programlanabilme, çocuk kilidi, donma koruması, susuz kalma koruması, aşırı ısınma koruması, lejyonella koruması gibi elektronik olarak ürününü denetleyen ve daha güvenli bir kullanım sunan özellikleri Prizmatik termosifonlarına entegre etmiş durumdadır. Teknolojik gelişmelerden yararlanarak ürünlerini müşteri faydasına hitap edecek şekilde tasarlayan ve müşterilerinin konforunu düşünen Baymak termosifon konusunda da istediği çizgiyi yakalamış durumdadır.

BAYMAK AQUA LCD PRİZMATİK JET SERİSİ

BAYMAK AQUA LCD PRİZMATİK JET SERİSİ

Model

JET 50 / JET 65 / JET 80 /
JET 100

ŞOFBENLER

Doğalgaz yakıtlı şofbenin dakika ürettiği sıcak su kapasitesidir.

Yanma için gerekli olan havanın dışardan alındığı yanma sonucu ortaya çıkan atık gazın yine aynı baca üzerinden dışarıya atılması yöntemi ile çalışan şofbenlere verilen addır.

BOYLERLER

PZH sertifikası Baymak Boylerlerinin hijyenik sıcak su sağlanmasında kullanılabileceğine dair ulusal halk sağlığı ve ulusal hijyen enstütüsü tarafından verilen belgedir.

Boylerler içindeki serpantin yapı sayesinde tesisat suyundaki ısı kullanım suyuna aktarılır ve bu sayde kullanım sıcak suyu sağlanmış olur. Boylerlerdeki serpantin sayısı tek olabileceği gibi çift serpantinli boylerler de mevcuttur.Tek serpantinli boylerler tek bir ısı kaynağına bağlanabilir. Çift serpantinli boylerler ise iki ayrı ısı kaynağına bağlanabileceği gibi düşük sıcaklıklı bir ısı kaynağına seri olarak da bağlanabilir.

HİDROFORLAR

1979 yılında İtalya’da kurulmuş olup, 1995 yılında Avrupa’nın önemli pompa üreticilerinden birisinin çatısı altında ticaret hayatını sürdürmektedir. İtalya’da 5 ve Macaristan’da 1 fabrikanın yanı sıra Asya pazarı için 1 fabrikası da Çin’de bulunmak üzere toplam 7 üretim üssüne sahiptir. Baymak, DAB marka pompaların Türkiye satış ve servis ağını yönetmektedir.

DP hidroforların 27 metre derinlikten emiş yapasını sağlar. Piyasada çift borulu hidrofor diye de tabir edilir.

Hidroforlarda kullanım amacı enerji tasarrufu olup bunun yanında sistem ömrünü uzatmak ve gürültü seviyesini de düşürmeye yardımcı olur. E.sybox’da cihaza entegre iken, diğer hidrofor modellerinde pano içerisinde yer almaktadır.

Tesisata kolayca bağlanıp kullanıma hazır hidroforlar için kullanılan bir terimdir.

DAB E.sybox ürününde bulunmaktadır. WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) içme suyuna uygunluk sertifikasıdır, ACS (Attestation de Conformite Sanitaire) sağlık uygunluk sertifikasıdır.

SİRKÜLASYON POMPALARI

“Energy-related Products” yani “Enerji ilişkili Ürünler” Direktifi anlamına gelen kısaltmadır. ErP Direktifi Avrupa Birliğine üye ülkelerde yürürlükte olup ve bir takım yasal yaptırımları tanımlamaktadır. Pompalar için bu durum belirli verim değerlerini yakalaması ve yine bazı ürünler için invertör zorunluluğu şeklindedir.

EuP Direktifinin (Energy Using Products Directive) ana amacı, enerji kullanan ürünlerin (EuP'ler) enerji verimliliğini artırmaktır. Dolayısıyla, Avrupa Birliği'nin iklim koruma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunur.

Pompalarda kullanım amacı enerji tasarrufu olup bunun yanında pompanın ömrünü uzatmak ve gürültü seviyesini de düşürmeye yardımcı olur. Evosta2-3, Evoplus ıılak rotorlu pompalarda ve kuru rotorlu pompalarda MCE ünitesi ile (örn KLPE, CM-GE, KVCE vs.) pompa üzerine entegre iken, kuru rotorlu pompalarla kurulan 2’li 3’lü sistemlerde ayrıca pano içerisinde de kullanılabilmektedir.

Elektrik motorları için tüm yönlerden alçak basınçta jet şeklinde gelen sulara karşı koruma anlamına gelip, DAB’ın Evosta2 ve Evosta3 pompalarının elektrik motorlarında mevcuttur.

Islak rotorlu pompalar motor soğutmasını bastığı su ile yapar, sessiz çalışma avantajı vardır. Kuru rotorlu pompalar motor soğutmasını bulunduğu ortamdaki hava ile yaparlar, genelde 2 kW ve üzeri motorlar kuru rotorludur. In lıne düz boruya montaj, pompanın tesisata bağlanma şeklidir, pompanın giriş ve çıkış bağlantıları aynı doğru üzerindedir.

Modülasyon işlemi gerçekleştiren bu tekniğin asıl amacı cihazlara verilen elektriğin gücünü kontrol altında tutmaktır. DAB Evoplus pompaların enerjisinin bir pano ya da otomasyon üzerinden kontrol edilmesini sağlar.

Rekorlu bağlantı aynı zamanda dişli bağlantı da denir, daha çok küçük inline pompalarda olup, ½’’, 1’’, 1 ¼’’, 2’’ gibi ölçüleri vardır. Flanşlı yine bir bağlantı şekli olup, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 ölçüler mevcuttur.

Tek pompa; bir emiş ve bir çıkışı ve tek elektrik motoruna sahiptirler. İkiz pompa; bir emiş ve bir çıkışı ve 2 adet elektrik motoruna sahiptirler. Aynı tesisata bağlanan 2 tane pompanın işini tek başına yapar, avantayı 2 pompalı sistemlerde tesisat maliyetini düşür, motoru biri bozulursa öteki otomatik çalışır ve eş yaşlandırma özelliğine sahiptirler.

Halk arasında sanayi elektriği de denmekte olup, Türkiye’de 380-400 V, 50 Hz şeklindedir.

HAVUZ POMPALARI

DAB’ın havuz pompası serisidir, piyasadaki muadillerine göre avantajı pompanın su ile temas eden metal yüzeyleri AISI 316 paslanmaz çeliktir.

DAB’ın E.Swim pompalarında olan bir güvenlik özelliğidir, emiş hattının bir cisim ile tıkanması durumunda (havuzda bir çocuğun uzuvunun emişe sıkışması gibi) pompayı durdurarak sıkışan cismin kurtulmasını sağlar.

DALGIÇ POMPALAR

Amerikan çelik endüstrisi standardıdır.

European Norm, Bu standart, binalarda ve yerleşim bölgelerindeki dışkı ihtiva etmeyen atık sular için terfi tesislerini ve atık suyun binaya geri akmasını önlemek amacıyla, taşıma seviyesinin altındaki tahliye bölgeleri için yöntemleri kapsar.

DESTEK HATTI

sticky-logo