------------- MAIN ----------------- -->

Çevre için Tasarım; bir ürün, süreç veya hizmetin genel insan sağlığı ve çevresel etkisini azaltmak için, etkilerin yaşam döngüsü boyunca dikkate alındığı bir tasarım yaklaşımıdır.

DESTEK HATTI

sticky-logo