------------- MAIN ----------------- -->

Faaliyetlerin, ürünlerin veya hizmetlerin bir sonucu olarak çevre üzerinde meydana gelen olumsuz veya faydalı her türlü değişiklik ve etki.

DESTEK HATTI

sticky-logo