------------- MAIN ----------------- -->

Bir kuruluşun veya bireyin üstlendiği eylemler, kararlar, ürünler ve politikalar için sorumluluğunu kabul etmesi.