------------- MAIN ----------------- -->

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (The Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC)

1988 yılında kurulan IPCC; iklim değişikliği konusunda bilimsel, teknik ve sosyoekonomik bilgi ve çalışmaların değerlendirilmesini; bilimsel çıktılar ışığında iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında karar vericilere yol göstermeyi; BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne iklim değişikliği ve politikalarıyla ilgili konularda özel raporlar hazırlamayı amaçlıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve BM Çevre Programı üye ülkelerinden oluşan IPCC içerisinde Türkiye de bulunuyor.

DESTEK HATTI

sticky-logo