------------- MAIN ----------------- -->

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (The Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC)

1988 yılında kurulan IPCC; iklim değişikliği konusunda bilimsel, teknik ve sosyoekonomik bilgi ve çalışmaların değerlendirilmesini; bilimsel çıktılar ışığında iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında karar vericilere yol göstermeyi; BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne iklim değişikliği ve politikalarıyla ilgili konularda özel raporlar hazırlamayı amaçlıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve BM Çevre Programı üye ülkelerinden oluşan IPCC içerisinde Türkiye de bulunuyor.