------------- MAIN ----------------- -->

Fosil yakıtlardan yayılan sera gazı; kimyasal formülü CO2 olan gaz.

DESTEK HATTI

sticky-logo