------------- MAIN ----------------- -->

Fosil yakıtlardan yayılan sera gazı; kimyasal formülü CO2 olan gaz.