------------- MAIN ----------------- -->

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi (CSRD)

Direktif, şirketlerin sürdürülebilirlik konularındaki bilgi kalitesini ve şeffaflığını artırmayı ve böylece Paris iklim anlaşması ve AB Yeşil Anlaşması sonrasında sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi desteklemeyi amaçlamaktadır.

DESTEK HATTI

sticky-logo