------------- MAIN ----------------- -->

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi (CSRD)

Direktif, şirketlerin sürdürülebilirlik konularındaki bilgi kalitesini ve şeffaflığını artırmayı ve böylece Paris iklim anlaşması ve AB Yeşil Anlaşması sonrasında sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi desteklemeyi amaçlamaktadır.