------------- MAIN ----------------- -->

Büyük şirketlerin karbon salınımları hakkında onlardan bilgi toplamak ve bu bilgilerin sonuçlarını paylaşmak için 2000 yılında İngiltere’de kurulan uluslararası bir organizasyondur. CDP, sera gazı salınımlarının büyüklüğünü öğrenip paylaşarak hem şirketlerin salınımlarını azaltmaları için aracı olur hem de yatırımcıların doğru tercihler yapmaları için onlara faydalı bilgiler sunar.

DESTEK HATTI

sticky-logo