------------- MAIN ----------------- -->

Emisyonlara üst sınır getirmeyen ülkelerle rekabete dayanan aksamalar, adı geçen ülkelere doğru yatırım kaymalarına yol açabilir ve bu durum da adı geçen ülkelerde, emisyonların sınırlı olduğu ülkelerdeki emisyon azaltımı pahasına artan emisyonlarla sonuçlanabilir. Bu sürece karbon kaçağı adı verilir.

DESTEK HATTI

sticky-logo