------------- MAIN ----------------- -->

Ürettiğinden daha fazla emisyonu azalttığı ve/veya dengelediği kabul edilen her türlü faaliyet.