------------- MAIN ----------------- -->

Bitkisel ve hayvansal atıkların nemli/oksijenli ortamda bozularak dönüştüğü organik gübre.