------------- MAIN ----------------- -->

İklim politikaları oluşturulurken çeşitli sektörlerin ve ülkelerin sera gazı emisyonlarını ve azaltım planlarını ortak bir birim ile karşılaştırılmasını sağlar.

DESTEK HATTI

sticky-logo